مزوتراپی
۲۶ آبان

مزوتراپی : تمامی موادی که با پوست بدن بیمار تماس دارد می بایست استریل باشد:

 

 

اجزاء

در مزوتراپی همه اجزاء و عناصر می بایست قابل حل در آب، هم توان، بدون حساسیت باشد و در تزریق سبب ورم و بافت مردگی نشود.

 

سرنگ مزوتراپی مزوتراپی وسایل مورد نیاز مزوتراپی syringe

سرنگ

سرنگ ها از ۱cc  ، ۵، ۱۰ تا ۲۰cc بکار می روند. متداول ترین سرنگ های بکار رفته در مزوتراپی از ۵ تا ۲۰ سی سی هستند.

 

سوزن مزوتراپی مزوتراپی وسایل مورد نیاز مزوتراپی aghimeso

سوزن

سوزن های پیشنهادی برای مزوتراپی عبارتند از:

صورت و گونه – سوزن مزوتراپی ۴mm  ۳۰G

سلولیت و چربی – سوزن مزوتراپی  ۶mm  ۳۰G و سوزن های نیم اینچ ۳۰G

 

مزوتراپی مزوتراپی وسایل مورد نیاز مزوتراپی multi injector with needles

دستگاه تزریق چندتایی  و پالت ها

دستگاه تزریق چندتایی گرد – ۷ سوزنه و مناسب همه قسمت های بدن

دستگاه تزریق چندتایی خطی – ۵ سوزنه و مناسب همه قسمتهای بدن

تفنگ مزوتراپی: مناسب همه قسمت های بدن و امکان تکنیک های تزریق مختلف را فراهم می کند.

 

مزوتراپی مزوتراپی وسایل مورد نیاز مزوتراپی Mesotherapy Injector

ابزار تزریق اتوماتیک

مدل های مختلفی از تفنگ های مکانیکی،الکترونیکی و اتوماتیک جهت تسهیل عمل مزوتراپی وجود دارد.

این دستگاه های دارای مزایایی مانند درد کمتر ، کار راحت تر، دقت و یکنواختی بیشتری برای تزریقات دارند.

برخی از مزایای تفنگ های مزوتراپی شامل:

  • راحتی بیشتر برای مزوتراپ و بیمار
  • کاهش درد بعلت پایداری پوست، سرعت سوزن زنی و یکنواختی تزریقات
  • حذف آرنج اپراتور و خستگی دست
  • دقت – یکنواخت و قابل برنامه ریزی – بدون اشتباه
  • تطبیق پذیری
  • سرعت – فرآیند سریع تر انجام می شود.

دیدگاه بگذارید